NAPIRENDI JAVASLAT:  

 

  1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak új költségvetési szerv általi átvételével összefüggő döntések meghozatala
  2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által az Érdi Sport Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetés lejárati idejének meghosszabbítása
  3. Az önkormányzat 2023. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása
  4. Folyószámlahitel-szerződés megkötése
  5. A Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyása
  6. Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi támogatása
  7. Egyebek

 

Érd, 2022. december 9.

 

T. Mészáros András s.k.

                              elnök