M  E  G  H  Í  V Ó

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi Bizottsága

 

 2023. április 25-én (kedd) 16:30 órakor kezdődő nyilvános ülésére

 

 

Az ülés helye: Polgárok Háza – Érd, Alsó u. 3. – 117. tárgyaló

 

NAPIRENDI JAVASLAT:  

 

  1. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyása
  2. Az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2022. évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás
  3. A 2023. évi nyári napközis tábor megrendezéséről
  4. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
  5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtása
  6. A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozás
  7. Az Érdi Horvát Önkormányzattal együttműködés a Bölcsődei nevelés fejlesztése RRF-1.1.2-2021 (3. szakasz) pályázat kapcsán
  8. Egyebek

 

Érd, 2023. április 21.

 

T. Mészáros András s.k.

            elnök