NAPIRENDI JAVASLAT:  

 

  1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
  2. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  3. A Tárnok Nagyközség Önkormányzatával kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló ellátási szerződés módosítása
  4. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V. 7.) önkormányzati rendelet módosítása
  5. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai cafetéria-juttatásai 2023. évi keretösszegének megállapítása
  6. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása
  7. A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása a nyugdíjasok és a méltányosságból rászorulók tekintetében
  8. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott, közlekedésbiztonsági és közbiztonsági mintaprojekt elindítása
  9. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott, energiaközösség létrehozására irányuló projekt elindítása
  10. Egyebek

 

Érd, 2023. január 20.

 

T. Mészáros András s.k.

           elnök