NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Javaslat a 128/2019. (V.30.) számú közgyűlési határozat módosítására

 2. Javaslat a KÖNYVKERÉK Könyvmentő Egyesülethez történő csatlakozásra

 3. Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

 4. Egyebek