NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

2. Javaslat az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági ügyrendjeinek jóváhagyására

3. Egyebek – Érdi Spartacus SC bemutatkozása