NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Javaslat az Érdi SportKft. 2020. július 1. – 2021. június 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

2. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2020/21. év második félévi üzleti tervének módosítására és a 2021/22. év első félévi üzleti tervének elfogadására

3. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

4. Javaslat az Érdi Sport Kft. szponzorációs szerződésének teljesítésére

5. Javaslat 2020. évi Sport Keret Pályázatok elszámolásának elfogadására

6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj meghirdetésére

7. Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 8. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztására