NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

  1. Javaslat bizottsági tag delegálására a civil szervezetek támogatásáról szóló pályázattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkacsoportba

 2.Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására

 3. Egyebek

 

 

Érd, 2022. április 14.

 

 

 

 

 

 

Lengyel Péter

elnök