NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

  1. Javaslat az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására (későbbi postázás)
  2. Javaslat a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadására
  3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2022. évi Sportszervezeti Pályázatának elbírálására
  4. Javaslat Olimpikonok, paralimpikonok támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadására
  5. Egyebek

 

 

Érd, 2022. május 13.

 

 

 

Lengyel Péter sk.

elnök