NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Javaslat az Érdi Sport Díj adományozására vonatkozó felhívás elfogadására

2. Javaslat a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásár

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Sportszervezeti Pályázatának 2022. évi kiírására

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az olimpikonok és paralimpikonok 2022. évi támogatásával kapcsolatos tájékoztatás közzétételére és a kérelmek benyújtási határidejének meghatározására

 5. Egyebek

 

Érd, 2022. március 17.

 

 

 

 

 

 

Lengyel Péter

elnök