NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

  • Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről
  • Javaslat az Érdi Vízisport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására (későbbi postázás)
  • Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokának elnevezésével összefüggésben  
  • Egyebek

 

 

 

Érd, 2022. február 18.

 

 

 

 

 

Lengyel Péter sk.

elnök