NAPIRENDI JAVASLAT

 

1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

 2. Javaslat pályázat benyújtására a „Bölcsődei fejlesztési program (3. sz. módosítása)” című pályázati felhívásra

 3. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírásról szóló döntéshez (későbbi postázás)