NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

 1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről (későbbi postázás)

2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat az érdi 4. számú alapellátási házi gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

4. Javaslat a 3. számú fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 5. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálására (későbbi postázás)

 6. Javaslat súlyos allergiákkal élő gyermekek részére egészségvédelmi program indítására az érdi oktatási-nevelési intézményekben

7. Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2021. évi tevékenységéről

 8. Beszámoló a Központi Ügyelet 2021. évi tevékenységéről

 9. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2021. évi tevékenységéről

 10. Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

 11. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezési jogkörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyekről

 

 

Érd, 2022. február 11.

 

 

 

 

                                                           

  Csornainé Romhányi Judit sk.    

               bizottsági elnök