NAPIRENDI JAVASLAT

           

 

  1. Az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása
  2. A Tárnok Nagyközség Önkormányzatával kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló ellátási szerződés módosítása
  3. Egyebek

 

 

Érd, 2023. január 13.                        

 

                        

  Csornainé Romhányi Judit s. k.      

          bizottsági elnök