MEGHÍVÓ

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

2023. május 22-én (hétfő) 16:00 órakor

kezdődő nyilvános ülésére

 

Helye: Érd, Alsó utca 1. – Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

  1. A Szociális Gondozó Központ Érd alapító okiratának módosítása
  2. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
  3. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény házirendjének jóváhagyása
  4. Az érdi 13-as háziorvosi alapellátási körzet betöltésével összefüggő döntések
  5. Feladat-ellátási szerződés megújítása az érdi 7-es számú vegyes fogorvosi körzetben
  6. Diósd Város Önkormányzatával ellátási szerződés megkötése
  7. Fiókgyógyszertárak létesítésével kapcsolatos szándéknyilatkozat megtétele
  8. A Fészek Gyermekvédő Egyesület 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló
  9. Beszámoló a 2022. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról
  10. Egyebek

 

Érd, 2023. május 19.

                                    

  Csornainé Romhányi Judit s. k.  

                        bizottsági elnök