MEGHÍVÓ

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

2024. február 22-én (csütörtök) 16:00 órakor

kezdődő nyilvános ülésére

 

Helye: Érd, Alsó utca 3. – Polgárok Háza 117. tárgyaló

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
  2. A ,,Rozsnyói utcai 24-26. szám alatti 6 csoportszobás bölcsőde építése tárgyában célokmány elfogadása
  3. Feladat-ellátási szerződés megújítása a 18. számú háziorvosi alapellátási körzetben (dr. Kerkuska Ilona)
  4. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény szakmai tervének elfogadása
  5. Beszámoló a fogorvosi ügyelet 2023. évi tevékenységéről
  6. Beszámoló a 2023. évben nyújtott 24 órás felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásról és a mentőtiszti autó működtetéséről
  7. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2023. évi tevékenységéről
  8. Egyebek

 

Érd, 2024. február 16.

                                    

  Csornainé Romhányi Judit s. k.  

             bizottsági elnök