A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználásáról” szóló határozati javaslatot. 

 

Antunovits Antal

Fülöp Sándorné

bizottsági tag

elnök