A Köznevelési és Művelődési Bizottság 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslatot, 

6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletalkotási javaslatot.

 

Kopor Tihamér

Kéri Mihály

bizottsági tag

elnök