Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „a 2016. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására” vonatkozó javaslatot.

 

Antunovits Antal

Pulai Edina

bizottsági tag

elnök