Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2015. évi tevékenységére” vonatkozó határozati javaslatot.

 

Antunovits Antal

Pulai Edina

bizottsági tag

elnök