Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. új állandó könyvvizsgálójának megbízására vonatkozó határozati javaslatot.

 

Tekauer Norbert

Pulai Edina

bizottsági tag

elnök