Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek köznevelési szerződés megkötésére a Beszélj Velem Alapítvánnyal vonatkozó határozati javaslatot. 

 

Tekauer Norbert

Pulai Edina

bizottsági tag

elnök