Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot. 

 

Tekauer Norbert

Pulai Edina

bizottsági tag

elnök