Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft-vel szemben fennálló tagi kölcsön követelés apportálására vonatkozó határozati javaslatot.

 

Tekauer Norbert

Pulai Edina

bizottsági tag

elnök