Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde felújításáról szóló beruházási célokmány elfogadására vonatkozó mindkét határozati javaslatot.

 

Tekauer Norbert

Pulai Edina

bizottsági tag

elnök