Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Fenyves-Parkvárosban tervezett új óvoda építéséről szóló beruházási célokmány módosításáravonatkozó határozati javaslatot. 


Tekauer Norbert

Pulai Edina

bizottsági tag

elnök