Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a pályázat benyújtásáról a KEHOP-5.2.9 kódszámú, az „Önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására a Közép-Magyarországi régióban” című pályázati kiírásra szóló 131/2016 (V.26.) számú határozat módosítására vonatkozó mindkét határozati javaslatot.

 

Tekauer Norbert

Pulai Edina

bizottsági tag

elnök