Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Aradi utcai Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés tárgyú pályázatának benyújtására vonatkozó határozati javaslatot.

 

Tekauer Norbert

Pulai Edina

bizottsági tag

elnök