Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek valamennyi határozati javaslatot.

Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására” vonatkozó javaslatot. 

 

Tekauer Norbert

Pulai Edina

bizottsági tag

elnök