Érd Megyei Jogú Város Sport és Ifjúsági Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslatok elfogadását.

 

Tekauer Norbert

Mórás Zsolt

bizottsági tag

elnök