A Sport és Ifjúsági Bizottság 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.

 

Tekauer Norbert

Mórás Zsolt

bizottsági tag

elnök