A Sport és Ifjúsági Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett javasolja a Közgyűlésnek a Local Agenda 21 program, az Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadását.

 

Tekauer Norbert

Mórás Zsolt

bizottsági tag

elnök