A Sport és Ifjúsági Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett javasolja a Közgyűlésnek az Érd Városi Sportegyesület kérelmének és annak mellékleteinek elfogadását.

 

Tekauer Norbert

Mórás Zsolt

bizottsági tag

elnök