Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslatot. 

 

 Fülöp Sándorné

Dr. Veres Judit

bizottsági tag

elnök