A Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletalkotási javaslatot;

valamint 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Határozati javaslatot;

 

 Fülöp Sándorné

Dr. Veres Judit

bizottsági tag

elnök