Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek a beszámoló elfogadását.

 

 

 Fülöp Sándorné

Dr. Veres Judit

bizottsági tag

elnök