3/2016. (I. 26.) VVVB. állásfoglalás

2018. okt. 10.

a Magyar Állam tulajdonában álló 03 helyrajzi számú kivett forrás patak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről

Tovább...