A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a célokmány elfogadására vonatkozó határozati javaslatot az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 47. szám alatti háziorvosi rendelő felújítsa tekintetében.

 

Donkó Ignác

Szabó Béla

bizottsági tag

elnök