A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érd, kerékpárút-hálózat fejlesztésére készült hosszú távú hálózatfejlesztési koncepciójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot.

 

Donkó Ignác

Szabó Béla

bizottsági tag

elnök