A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a 12/2007.(III.26.) önkormányzati rendelet mellékletét képező Pályázati Felhívás jelen állásfoglalás melléklete szerinti módosítását.

                                                                                                                  Mórás Zsolt

elnök