A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érdi Rendőrkapitányság 2011. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.

                                                                                                                     Mórás Zsolt

elnök