A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül   javasolja a Közgyűlésnek  a Díj megosztva történő kiadását a két jelöltnek, Nogula Tamás rendőrhadnagynak és Rózsa Gábor tűzoltó őrnagynak.

                                                                                                                     Mórás Zsolt

elnök