A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság  5   igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra  javasolja a Közgyűlésnek az Érdi Sport Kft. üzleti tervét.

                                                                                                                    Mórás Zsolt

elnök