A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság  5   igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jogról történő lemondását az Érd Városi Sport Egyesület 10 %-os üzletrészének a Budaörsi Kézilabda Sport Kft. részére történő értékesítése tekintetében.

                                                                                                         Mórás Zsolt

                                                                                                                 elnök