A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság  5   igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a Budaörsi Kézilabda Sport Kft. 10 %-os  üzletrészének megvásárlását.

                                                                                                         Mórás Zsolt

                                                                                                                 elnök