A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a saját bevételek összegére, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozó határozati javaslatot.

                                                                                                                   Mórás Zsolt

elnök