Érd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága 4 igen szavazattal  tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja, hogy a Közgyűlés a rendelet tervezetet fogadja el.

                                                                                                   Dr. Veres Judit s.k.

                                                                                                                           elnök