Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítására” vonatkozó javaslatot.

 

 

Fülöp Sándorné 

 

elnök