Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az Érd, Sas utcai telephely megvásárlására ” vonatkozó határozati javaslatokat.

 

 

 Fülöp Sándorné

 

elnök