Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

 Fülöp Sándorné

 

elnök