Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a 2012. évben Érd MJV területén végzett települési folyékony hulladékszállítási közszolgáltatásról szóló beszámolót.

 

 

 Fülöp Sándorné

 

elnök